bip Przybiernów
Log in

2017 12 07 lpr loga

II Otwarte spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Rokita – tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów !

 II Otwarte spotkanie  informacyjne z mieszkańcami miejscowości Rokita – tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów !
W dniu 5 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Moraczu odbyło się drugie spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Rokita.

W ramach II etapu opracowania LPR została już wykonana pogłębiona diagnoza. Omówione zostały propozycje tematów inwestycyjnych w  miejscowości Rokita, jako wynik konsultacji społecznych i ankiet oraz projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  Przybiernów na lata 2017-2023.

 Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka