Log in

Konferencja podsumowująca projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023"

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 dla którego Gmina Przybiernów otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego niniejszym przedstawiamy: 

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Przybiernów ma zaszczyt zaprosić mieszkańców Gminy Przybiernów na Konferencję podsumowującą projekt pt. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023”.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Przybiernowie ul. Chrobrego 64 g.

Z poważaniem
Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka