Log in

Lokalny Program Rewitalizacji

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Opracowanie Lokalnego Programu RewitalizacjiGmina Przybiernów informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017r. złożyła wiosek o przyznanie dotacji "Przygotowanie programów rewitalizacji" na zadanie: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023" i otrzymała dotację. Konkurs zorganizowany został przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

W dniu 18 lipca 2017r. w Szczecinie została zawarta umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Przybiernów na realizację projektu: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Opracowany dokument będzie stanowił podstawę do ubiegania sie przez gminę o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) oraz nieinfrastrukturalnych (miękkich).

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka