bip Przybiernów
Log in

Lokalny Program Rewitalizacji

Spotkania informacyjne w sprawie obszarów przeznaczonych do rewitalizacji

2017 10 20 informacja rewitalizacja spotkania 1Zapraszamy na I otwarte spotkania informacyjne na których zostaną omówione wyniki diagnozy oraz plany związane z rozwojem danej miejscowości.

 

Spotkania zaplanowano w terminach:

30 października 2017r. miejscowość Miodowice (świetlica wiejska) – godzina 17:00, miejscowość Łoźnica (spotkanie w Wiejskim Domu Spotkań i Animacji Społecznej w Budzieszewicach) – godzina 18:30.

3 listopada 2017r. miejscowość Rokita (spotkanie w świetlicy wiejskiej w Moraczu) – godzina 17:00, miejscowość Czarnogłowy (Ośrodek Kultury) – godzina 18.30.

Zapraszamy do aktywnego udziału w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Opracowanie Lokalnego Programu RewitalizacjiGmina Przybiernów informuje, że w dniu 21 kwietnia 2017r. złożyła wiosek o przyznanie dotacji "Przygotowanie programów rewitalizacji" na zadanie: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023" i otrzymała dotację. Konkurs zorganizowany został przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju.

W dniu 18 lipca 2017r. w Szczecinie została zawarta umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Przybiernów na realizację projektu: "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023". Projekt realizowany będzie przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Opracowany dokument będzie stanowił podstawę do ubiegania sie przez gminę o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) oraz nieinfrastrukturalnych (miękkich).

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka