Log in

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 uchwalony!

Program Rewitalizacji został już zaakceptowany przez mieszkańców oraz radnych, a także uchwalony dnia 28 grudnia 2017 roku. W najbliższym czasie dokument zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji. W momencie wpisania LPR do wykazu wszystkie zaplanowane działania, które zostały wskazane do realizacji będą miały szansę na ubieganie się o dofinansowanie. Obecny termin składania wniosków to okres do 01.02.2018r. oraz wskazany w harmonogramie na 2018 rok termin od 30.10.2018r. do 04.01.2019r. Więcej informacji na stronie www.rpo.wzp.pl w zakładce „nabory” – działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.
W załączeniu cały dokument z powyższym komunikatem oraz uchwalony LPR Gminy Przybiernów na lata 2017-2023 w formacie PDF.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, organizacjom oraz przedsiębiorcom którzy aktywnie włączyli się do powstania niniejszego dokumentu.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

II Otwarte spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Miodowice – tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów !

 II Otwarte spotkanie  informacyjne z mieszkańcami miejscowości Miodowice – tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów !
W dniu 5 grudnia 2017r. o godz. 18.30 w Świetlicy Wiejskiej w Miodowicach odbyło się drugie spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Miodowice.

W ramach II etapu opracowania LPR została już wykonana pogłębiona diagnoza. Omówione zostały propozycje tematów inwestycyjnych w miejscowości Miodowice, jako wynik konsultacji społecznych i ankiet oraz projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023.

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

 

II Otwarte spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Rokita – tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów !

 II Otwarte spotkanie  informacyjne z mieszkańcami miejscowości Rokita – tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów !
W dniu 5 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Moraczu odbyło się drugie spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Rokita.

W ramach II etapu opracowania LPR została już wykonana pogłębiona diagnoza. Omówione zostały propozycje tematów inwestycyjnych w  miejscowości Rokita, jako wynik konsultacji społecznych i ankiet oraz projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  Przybiernów na lata 2017-2023.

 Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

II Otwarte spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Czarnogłowy – tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów !

 II Otwarte spotkanie  informacyjne z mieszkańcami miejscowości Czarnogłowy – tworzymy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przybiernów !
W dniu 4 grudnia 2017r. o godz. 18.30 w Ośrodku Kultury w Czarnogłowach odbyło się drugie spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Czarnogłowy.

W ramach II etapu opracowania LPR została już wykonana pogłębiona diagnoza. Omówione zostały propozycje tematów inwestycyjnych w miejscowości Czarnogłowy, jako wynik konsultacji społecznych i ankiet oraz projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przybiernów na lata 2017-2023.

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka