Log in

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Konkurs na najbardziej cyfrową gminę


Wystartował konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę.
Gmina o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego otrzyma sprzęt elektroniczny.

Co zrobić, aby gmina wygrała nagrodę?
Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet www.spis.gov.pl
a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia.

Im więcej mieszkańców dokona samospisu, tym większe szanse na zwycięstwo! Razem możecie spełnić obywatelski obowiązek i zdobyć wartościowe nagrody dla gminy.
Wyłonienie zwycięskich gmin oraz ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 listopada 2021 r.

Przypominamy:
Narodowy Spis Powszechny trwa do 30 września 2021 r.

Zapraszamy do śledzenia lokalnych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w serwisie Facebook

Jeszcze niespisany? Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

 Jeszcze niespisany? Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Jak wziąć udział w obowiązkowym spisie powszechnym?

Przypominamy:

  • przez internet, czyli stronę www.spis.gov.pl
  • dzwoniąc na płatną infolinię pod nr tel. 22 279-99-99;
  • odpowiadając na pytania rachmistrza spisowego dzwoniącego z numerów 22 828-88-88 lub 22 279-99-99;
  • wreszcie – odpowiadając na pytania rachmistrza spisowego w wywiadzie bezpośrednim.

Rachmistrz posiada legitymację służbową. W razie wątpliwości, jego tożsamość można sprawdzić na kilka sposobów:

  • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie www.rachmistrz.stat.gov.pl
  • poprzez kontakt z infolinią spisową (tel. 22 279-99-99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza),
  • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić Policję lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Przybiernowie.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Zapraszamy do śledzenia lokalnych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w serwisie Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100057382002522

Trwa Spis Powszechny

Od 1 kwietnia w całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, będzie on trwał do 30 września.

Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Dane zebrane w ramach prac spisowych będą wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Spisowi podlegają:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
- osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis dokonywany jest:
- samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS (tzw. samospis) www.spis.gov.pl
- w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego pod numerem 222799999
- w wywiadzie przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego z numeru 228288888 (prawdopodobnie od lipca będą możliwe wywiady bezpośrednie).

Zachęcamy do spisania się samodzielnie poprzez stronę internetową. Spis trwa kilka/kilkanaście minut. Spisując się samodzielnie można wybrać moment jego rozpoczęcia, natomiast gdy zadzwoni rachmistrz nie można odmówić mu udzielenia odpowiedzi. Tylko samospisi uprawnia do udziału w loterii.

Zapraszamy również do śledzenia lokalnych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w serwisie Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100057382002522

Dzwoni rachmistrz!

Rachmistrzowie telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00. W tych godzinach telefonu mogą się spodziewać ci, którzy nie spisali się przez Internet. Rachmistrz dzwoni bez wcześniejszego umówienia się na wywiad telefoniczny.
Rachmistrz terenowy dzwoni z numeru 228288888, rachmistrz telefoniczny dzwoni z numeru 222799999. Prosimy, aby odbierać telefony z kierunkowym +22 (Warszawa).
Tożsamość rachmistrza można sprawdzić za pośrednictwem infolinii spisowej lub kontaktując się z Urzędem Gminy.
Najwygodniejszą metodą spisową pozostaje samodzielne spisanie się przez Internet! Spisać można się również przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 222799999.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Odmowa może grozić nałożeniem kary grzywny.