Log in

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Taki spis odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

Udział w spisie ludności jest obowiązkowy.

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca (planowana jest zmiana terminu do 30 września). Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Pytania dotyczą m.in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.

Spisowi podlegają:
  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
 
Spis dokonywany jest:
  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS,
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego,
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

 

Już od dzisiaj można wejść na stronę  https://spis.gov.pl  i spisać się.

 

Można też wypełnić obowiązek spisowy
dzwoniąc na numer infolinii 22 279 99 99.

 

1 kwietnia rozpocznie się NSP2021

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęci są:
- mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
- stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS www.spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź Urząd Gminy w Przybiernowie. Na czas trwania spisu w Urzędzie przygotowane zostanie specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. Aby dokonać samospisu w Urzędzie trzeba umówić się w godzinach pracy Urzędu Gminy pod numerem 914667538 lub 531594877.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99.
Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie  lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych

Nabór na rachmistrzów spisowych

2021 01 29 naborWójt Gminy Przybiernów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań NSP2021.
Dokumenty można składać w terminie od 1 do 9 lutego 2021 roku.
W Gminie Przybiernów będzie 2 rachmistrzów, którzy podczas wywiadów telefonicznych będą wypełniać wraz z mieszkańcami ankiety spisowe. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, rachmistrzowie będą się spotykać z mieszkańcami również bezpośrednio. Będzie to jednak metoda uzupełniająca, główną metodą NSP2021 będzie samospis internetowy.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021r., godz. 24.00. Termin przeprowadzenia spisu z uwagi na sytuację epidemiczną może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące, tj. do 30 września 2021r.
Praca rachmistrza może być wykonywana niezależnie od pracy zawodowej, wywiady mogą być przeprowadzane w dogodnej dla rachmistrza porze.
Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz wymagane dokumenty, które należy złożyć, dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy w Przybiernowie pod adresem: http://bip.przybiernow.pl/strony/4005.dhtml