Log in

Nieodpłatna Pomoc Prawna - materiały

Informujemy, że ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieszkańcom Gminy może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w każdy wtorek w godzinach 12.00 - 16.00 w pokoju 104 w budynku Urzędu Gminy w Przybiernowie (ul. Cisowa 3).
Przed przyjściem po poradę w ramach NPP należy umówić się telefonicznie (91 4667530 lub 91 4186451) lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu.