Log in

Powszechny Spis Rolny 2020

Spis Rolny: rachmistrz terenowy

Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrza terenowego w Gminie Przybiernów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Przybiernów trwał od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.
Do naboru zgłoszenia złożyły 2 osoby.
Wszystkie osoby spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku zakończenia procedury naboru, tj. po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu egzaminacyjnego rachmistrzem terenowym został:

pan Arkadiusz PRYĆ

Wójt Gminy – Gminny Komisarz Spisowy
Lilia Ławicka

Powszechny Spis Rolny: Dyżur Gminnego Biura Spisowego

Gminne Biuro Spisowe w Przybiernowie informuje, że na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 będzie prowadziło dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych.
Dyżury będą pełnione do 30 listopada 2020 r. przez członków GBS w Przybiernowie w godzinach pracy Urzędu, a także w godzinach popołudniowych (dyżur telefoniczny) do godziny 20.00, czyli do czasu w którym rachmistrz spisowy będzie kończył dzienną marszrutę:

w godzinach pracy Urzędu tel. 914667530
po godzinach pracy Urzędu dyżur telefoniczny pod numerami:
- koordynator: 531594817
- członkowie: 531594877, 531594867

Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym biurem spisowym. Na terenie Gminy Przybiernów będzie pracował jeden rachmistrz terenowy.
W przypadku pytań dotyczących spisu rolnego zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Gminny Komisarz Spisowy w Przybiernowie 
Lilia Ławicka

Spis Rolny 2020 rozpoczęty!

Wraz z początkiem września w Polsce rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020. Rolnicy mają 2 tygodnie na samodzielne spisanie się przez internet, zanim telefonowanie rozpoczną rachmistrzowie spisowi.

Od 1 września do końca listopada 2020 roku potrwa Powszechny Spis Rolny. Będzie inny od poprzednich, m.in. ze względu na sytuację epidemiczną. Rekomendowaną metodą jest samospis internetowy. Inną - spisanie się za pośrednictwem infolinii telefonicznej, kiedy rolnik sam dzwoni na numer 22 279 99 99 lub w drugą stronę, gdy to rachmistrz dzwoni do rolnika. Wówczas jednak nie możemy wybrać dogodnego dla siebie momentu dnia czy tygodnia. Dlatego urząd zachęca, by spisać się jak najszybciej, samodzielnie.

Spis rolny 2020 przez internet. Nie zwlekaj i weź na stronę spisrolny.gov.pl

  1. Po wejściu na stronę spisrolny.gov.pl na stronie głównej wyświetla się okienko „Weź udział w spisie rolnym”.
  2. Po kliknięciu w nie do wyboru są 2 możliwości: „osoba fizyczna” oraz „Firma lub organizacja”.
  3. Po wybraniu opcji możemy się zalogować. Osoba fizyczna, czyli rolnik indywidualny w górnym oknie wpisuje numer PESEL, w dolny podaje numer gospodarstwa lub producenta ARiMR. GUS podpowiada, że numer gospodarstwa został przekazany rolnikom w liście od prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  4. Dodatkowa podpowiedź: "Możesz się również zalogować z wykorzystaniem krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profil zaufany, bankowość elektroniczna)".
  5. Odpowiedź na wyświetlane pytania.

Organizacja prac spisowych w Gminie Przybiernów:

W gminie pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako Gminny Komisarz Spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego.
W Gminie Przybiernów Gminnym Komisarzem Spisowym jest Wójt Gminy - Lilia Ławicka.
Skład Gminnego Biura Spisowego (GBS):
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego (koordynator gminny) – Justyna Andrzejewska
Członek GBS – Karolina Grzybowska
Członek GBS – Natalia Deskiewicz

Na terenie Gminy Przybiernów będzie pracował jeden rachmistrz terenowy, który rozpocznie pracę 1 października br.

Stanowisko do samospisu internetowego zostało uruchomione w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie, I piętro, pokój nr 103. Przeprowadzenie samospisu będzie możliwe w godzinach pracy Urzędu. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie daty i godziny przybycia z Gminnym Biurem Spisowym - telefon: 914667538 lub 914667530.

Na stronie internetowej Gminy Przybiernów lub koncie społecznościowym (Facebook) https://www.facebook.com/Spis-Rolny-2020-Gmina-Przybiern%C3%B3w-123345349470713 będą ukazywały się aktualności dotyczące Spisu Rolnego 2020.

Spis rolny już 1 września br.

Powszechny Spis Rolny.
zobacz więcej zdjęć Przypominamy, że od 1 września br. rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny.
Jest to największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.

Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą.

Podstawową formą jest samospis internetowy.
W przypadku braku takiej możliwości spisu można dokonać w urzędzie gminy (na specjalnie wyznaczonym do tego celu komputerze) lub dzwoniąc na nr tel.: (22) 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy sami nie dokonają spisu, skontaktuje się rachmistrz osobiście lub telefonicznie.

Na terenie Gminy Przybiernów będzie pracował jeden rachmistrz terenowy, który rozpocznie pracę 1 października br. (we wrześniu można spisać się samodzielnie przez internet – od 1 września lub przez infolinię – od 15 września).

Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym.

Spis rolny potrwa do 30 listopada 2020 r.

Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa spisrolny.gov.pl. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową Gminy Przybiernów lub konto społecznościowe (Facebook) https://www.facebook.com/Spis-Rolny-2020-Gmina-Przybiern%C3%B3w-123345349470713