Log in

REALIZACJA INWESTYCJI I WYDARZENIA ANIMACYJNEGO

 

Realizacja inwestycji i wydarzenia animacyjnego
zobacz więcej zdjęć 11 września 2021 roku  zakończyła się realizacja projektu „ Rewitalizacja szansą na aktywną integracje” prowadzonego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. Prowadzone przedsięwzięcie stanowiło uzupełnienie działań określonych w projekcie głównym nr 2 dla Podobszaru Czarnogłowy zawartym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Przybiernów w latach 2017 – 2023. Napisany przez Pana Kazimierza Kazimierczuka projekt przedsięwzięcia został złożony do KARR w terminie i na drodze konkursowej został zaakceptowany do realizacji.
Z początkiem lipca 2021 roku, rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Środki do realizacji przedsięwzięcia pod tytułem ,,Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnogłowach” pochodziły z dofinansowania Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

Inwestycja realizowana była przy wsparciu Gminy Przybiernów i Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach oraz sponsorów : Elżbita i Zbigniew Szychulscy, Arlena i Sebastian Szychulscy, Hubert i Przemysław Kamińscy, Firma GLANCOR – Zakłady Zbożowe w Czarnogłowach, Tomasz Łukowski – Żwirownia Kłodzino, Danuta Borkowska – sołtys sołectwa Czarnogłowy, Rada sołecka sołectwa Czarnogłowy: Janina Ambroszczyk, Albina Kowalczyk, Regina Muzyczka, Bożena Macieja, Jolanta  Grześkowiak, Robert Jusiński, Serafin Muzyczka.

Od 15 lipca do 31 sierpnia trwały prace przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przy współpracy grupy inicjatywnej, lidera przedsięwzięcia, wolontariuszy – mieszkańców wsi Czarnogłowy wykonano:

            - ogrodzenie terenu ( 160m/b) z paneli ogrodzeniowych na słupkach ogrodzeniowych na podmurówce betonowej,
            - ułożono 163 m2 kostki brukowej ( 60 m2 pod 4 stoły biesiadne , 90 m2 plac za klubem oraz 2 chodniki o pow. 13 m2 ),
            -  zamontowano na podstawach betonowych 6 ulicznych lamp solarnych o mocy 200 W,
            -  zamontowano na podstawach betonowych 8 zakupionych ławek parkowych,
            -  zamontowano na ścianie klubu 1 halogen,
            -  zamontowano 2 kwietniki wraz z roślinami ozdobnymi,
            - posadzono krzewy bukszpanu i 20 rododendronów,
            -  rozplantowano 30 ton torfu ziemnego pod trawę,
            -  poprawiono boisko do piłki siatkowej.
            -  zamontowano  monitoring zakupiony przez Gminę Przybiernów.

Jako zwieńczenie inwestycji 11 września odbyło się wydarzenie animacyjne przygotowane przez animatorki z Ogniska TPD w Czarnogłowach, Instruktora GOK  oraz radę sołecką.  Uczestniczyli w nim dzieci, mieszkańcy wsi, zaproszeni goście z Gminy i OSP Czarnogłowy oraz sponsorzy. Zorganizowano grilla, bufet. Odbyły się liczne konkursy z nagrodami dla dzieci oraz zabawa taneczna.
Projekt miał na celu poprawę jakości życia oraz zwiększenie aktywności mieszkańców.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.