Log in

Placówki wsparcia dziennego w gminie Przybiernów

  • Published in OPS


 

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Przybiernów działają dwie Placówki Wsparcia Dziennego. W ramach podjętej współpracy Gminy Przybiernów z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (TPD) Oddział Regionalny w Szczecinie, w miejscowościach Kartlewo i Czarnogłowy codziennie prowadzone są zajęcia z dziećmi prowadzone przez wychowawców i pedagogów.

 Placówki wsparcia dziennego w gminie Przybiernów
zobacz więcej zdjęć

 Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich w godzinach:
- od 10.00 do 18.00 - Czarnogłowy,
- od 11.00 do 18.00 - Kartlewo.
Godziny pracy placówek mogą być modyfikowane uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego.

 

Uczestnikami zajęć mogą być wszystkie dzieci w wieku szkolnym. Rodzice dzieci i młodzieży chcącej brać czynny udział w zajęciach TPD mogą zgłaszać uczestnictwo swoich pociech u pracowników placówek.

Placówki realizują zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne poprzez edukację, zabawę, zajęcia ruchowe. W ramach działań TPD możliwe jest również wsparcie dla rodziców poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy ze specjalistami z różnych dziedzin życia w rodzinie, dzielenie się własnymi doświadczeniami.