Log in

Pozyskiwanie nieruchomości od KOWR

Pozyskiwanie nieruchomości od KOWR

Otrzymaliśmy odpowiedź od KOWR na wniosek o pozyskanie części działki w Brzozowie, KOWR podejmuje czynności zmierzające do rozpatrzenia wniosku, muszą uzyskać zgodę od Dzierżawcy na wyłączenie z dzierżawy wskazanej części nieruchomości. Następnie aby nieruchomość mogła być przekazana gminie na cele służące wykonywaniu zadań przez gminę, będziemy musieli dokonać podziału nieruchomości i uzyskać decyzję celu publicznego.

Otrzymaliśmy też odpowiedź w sprawie przywrócenia funkcji drogowej nieruchomości, których właścicielem jest KOWR w Łoźnicy (chodzi o nieuczęszczaną drogę w pobliżu pałacu). KOWR zwraca się z prośbą o podjęcie wspólnych działań zmierzających do wypracowania wspólnego rozwiązania podczas spotkania. Pani Wójt jest umówiona w siedzibie KOWR w celu omówienia sprawy.

Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi w sprawie przekazania działek w Leszcznie (pod plac zabaw). Czekamy także na kolejne kroki jakie mają być podjęte w sprawie przejęcia działki w Świętoszewie – pod przydomową oczyszczalnię ścieków (uzyskaliśmy już decyzję o lokalizacji celu publicznego, którą wymagał KOWR).