Log in

Oświetlenie boiska i wiaty w Łoźnicy

 

Oświetlenie boiska  i wiaty w Łoźnicy

W dniu 5 października 2019 r. spotkaniem integracyjnym obejmującym mecz towarzyski i konkursy dla dzieci zakończono inwestycję pn. „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łoźnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu”. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Łoźnica o tytule „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łoźnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

 

Oświetlenie boiska i wiaty w Łoźnicy

20 sierpnia 2019 r Gmina Przybiernów podpisała umowę z Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Łożnica o tytule „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łożnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Projekt składa się z dwóch części: Przedsięwzięcia inwestycyjnego i działania animacyjnego. W ramach działania inwestycyjnego zostanie wykonane oświetlenie wiaty i boiska sportowego, w ramach działania animacyjnego zorganizowany zostanie mecz piłki nożnej wraz z konkursami i zabawami dla dzieci oraz ognisko. W całość przedsięwzięcia zaangażowani zostaną mieszkańcy i wolontariusze.