Log in

Rzystnowo: Amfiteatr pod sosnami

Rzystnowo - amfiteatr pod sosnami
zobacz więcej zdjęć W dniu 20 października 2020 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. Rzystnowo: Amfiteatr pod sosnami. Inwestycja została zrealizowana z funduszu „Granty Sołeckie 2020” w ramach konkursu przeprowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki staraniom mieszkańców sołectwa Rzystnowo udało się zrealizować projekt i tym samy zaprosić do integracji. Mieszkańcy zyskali miejsce, w którym mogą się spotykać, wypoczywać oraz organizować wydarzenia kulturalne.

W planach sołectwa jest cykliczna organizacja wydarzenia artystycznego, która będzie dalej integrować mieszkańców Rzystnowa oraz być szansą na zaprezentowanie lokalnej historii, walorów krajobrazowych i indywidualnej twórczości mieszkańców.