Log in

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2021

2022 01 05 alkohol

Urząd Gminy w Przybiernowie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Przybiernów, że do 31 stycznia 2022 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Przybiernowie (pok. nr 4) oraz został dodatkowo zamieszczony w załączniku do pobrania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 914667546