Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Gospodarka odpadami

Odbiór odpadów biodegradowalnych - 24 stycznia 2020r (piątek)

Urząd Gminy w Przybiernowie informuje, że ze względu na bardzo dużą ilość wystawionych odpadów biodegradowalnych odbiór tych odpadów na terenie miejscowości: Przybiernów, Miodowice, Zabierzewo, Rzystnowo, Sosnowice, Brzozowo., Kartlewo, Rokita, Derkacz, Machowica odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020r (piątek)

  • Odsłony: 162

Od 1 lutego br. wzrasta opłata za wywóz śmieci.

gospodarka odpadamiZgodnie z Uchwałą Rady Gminy za odpady segregowane mieszkańcy zapłacą 21(za osobę), natomiast jeśli nie będą segregować, opłata wyniesie 42(za osobę)

Podwyżka opłat związana jest głównie z większą ilością odbiorów odpadów (co jest wymogiem ustawowym) oraz z podwyżkami opłat, które musi ponosić firma odbierająca odpady (m.in. opłata środowiskowa).

Opłata, którą płacą mieszkańcy musi pokryć koszt wywozu odpadów z posesji, a także wywóz odpadów z PSZOK w Przybiernowie (do którego mieszkańcy również przywożą odpady).

Zgodnie z opinią RIO w Szczecinie wysokość dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami powinna być równa i zapewnić spełnianie zasady określonej w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokrywane są z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym RIO w Szczecinie w tej opinii wskazuje gminie, że w sytuacji gdy dochody z opłat nie pokrywają kosztów funkcjonowania należy rozważyć wprowadzenie nowych stawek w celu spełniania przytoczonej zasady.

Harmonogram odbioru odpadów na styczeń jest dostępny na stronie Gminy. Harmonogram na pozostałe miesiące będzie dostępny………...

 

  • Odsłony: 226

Narastający problem zagospodarowania makulatury i papieru.

Część skupów nie przyjmuje tych odpadów nawet za darmo. Niektóre punkty skupu płacą 10 groszy za 1 kg papieru, inne raptem 4 grosze. Coraz częściej pojawiają się informacje, że makulaturę można oddać jedynie za darmo. Kartonów z tektury falistej większość punktów od pewnego czasu nie przyjmuje w ogóle. Skupowanie makulatury przestaje się opłacać. By ją przyjąć, właściciele skupów musieliby dopłacać do interesu. Dobrej jakości makulatura z Polski trafiała do papierni w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Te kraje sprzedawały z kolei swoją, gorszej jakości, do Chin, gdzie ją utylizowano.

Po chińskiej blokadzie na odpady surowcowe kraje Europy Zachodniej stanęły przed koniecznością zagospodarowania większych ilości wytwarzanych w ich krajach odpadów makulaturowych. To z kolei wpłynęło na spadek zapotrzebowania na te z Polski. Co prawda polskie papiernie nadal chcą kupować makulaturę, ale podaż makulatury przekracza popyt i ich moce przerobowe. Poza tym nie każda gazeta czy karton nadaje się do odzysku. Obecnie hurtowe ceny makulatury nie osiągają nawet 200 zł za tonę. Do tego dochodzą koszty wynagrodzeń, transportu, ale również wymogi ochrony przeciwpożarowej, monitoringu czy zabezpieczenia roszczeń wymagane nowelizacją ustawy o odpadach. Firmy, które przetwarzają makulaturę mają magazyny pełne papieru i naprawdę ścigają się z czasem, by go przerobić na papier toaletowy. Tych przedsiębiorstw zostało tak niewiele, że gdyby zwolniły działania, to dosłownie utoną pod zwałami papieru. Niestety to nie koniec problemów gdyż  już w tym roku makulatury na rynku powinno być jeszcze więcej, ponieważ Polska powinna osiągnąć 50-procentowy wskaźnik recyklingu papieru.

  • Odsłony: 162