Log in

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 marca 2022 roku

nowa stawka segreguj kompostujZgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2021r. zawiadamiamy, że od 1 marca 2022r. wzrasta wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Za odpady segregowane mieszkańcy zapłacą 31 zł (za osobę), w przypadku posiadania kompostownika zwolnienie wynosi 6 zł (za osobę), wobec tego opłaty będą wyglądały następująco:

w przypadku posiadania kompostownika: 
obecnie22 zł, od 1.03.2022r. - 25zł,

w przypadku braku kompostownika:
obecnie – 24 zł, od 1.03.2022r. - 31

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Od 1.03.2022r. zmienia się również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które posiadają kompostownik i chcą skorzystać ze zwolnienia (ulgi) muszą złożyć nową deklarację (dotyczy osób, które nie zgłosiły posiadania kompostownika). Deklaracje złożone dotychczas nadal obowiązują.