Log in

Zmiana segregacji odpadów na terenie Gminy Przybiernów

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) z dniem 1 stycznia 2018 r.   zmienia się sposób segregacji na terenie Gminy Przybiernów.
Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach (workach): zielonym (szkło), żółtym (plastik, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe), niebieskim (papier), brązowym (bio - np. trawa, liście, odpady kuchenne). Odpady zmieszane pojemnik: zielony lub czarny. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane tylko w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przybiernowie, więcej informacji tel. 914667536.

wywóz odpadów komunalnych

PGK Spółka z o.o. w Goleniowie informuje mieszkańców miejscowości : Czarnogłowy, Buk, Włodzisław że wywóz odpadów komunalnych przypadający wg harmonogramu na 25.12.2017 ( pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) odbędzie się w sobotę 23.12.2017

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

logo gospodarka odpadamiW dniu 29.05.2017r. na terenie miejscowości: Przybiernów, Miodowice, Zabierzewo, Rzystnowo, Sosnowice, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Derkacz, Machowica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W dniu 30.05.2017r. na terenie miejscowości: Babigoszcz, Dzisna, Budzieszewice, Dzieszkowo, Sobieszewo, Łoźnica, Żychlikowo, Świętoszewko, Świętoszewo, Moracz, Czarnogłowy, Włodzisław, Leszczno, Buk odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pracownicy PGK Goleniów nie wchodzą na teren posesji, prosimy o wystawienie odpadów przed posesję.