Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH W WORKACH
Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY  PRZYBIERNÓW
NA ROK 2016

Data odbioru Miejscowości Rodzaj odpadów w workach

27.01.2016

24.02.2016

23.03.2016

20.04.2016

18.05.2016

15.06.2016

27.07.2016

24.08.2016

21.09.2016

19.10.2016

16.11.2016

14.12.2016

 

Przybiernów, Miodowice, Zabierzewo, Rzystnowo, Sosnowice, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Derkacz, Machowica

Tworzywa sztuczne, Szkło, Papier,

 

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – wywóz w dniu 30.05.2016

28.01.2016

25.02.2016

24.03.2016

21.04.2016

19.05.2016

16.06.2016

28.07.2016

25.08.2016

22.09.2016

20.10.2016

17.11.2016

15.12.2016

Babigoszcz, Dzisna, Budzieszewice, Dzieszkowo, Sobieszewo, Łożnica, Żychlikowo, Świętoszewko, Moracz, Czarnogłowy, Włodzisław, Leszczno, Buk

Tworzywa sztuczne, Szkło, Papier,

 

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – wywóz w dniu 31.05.2016

 

 

 

Uwaga!!!
Pracownicy Spółki nie wchodzą na teren posesji, prosimy o wystawianie zawiązanych worków w dniu ich odbioru przed posesję do godz. 600.

  • Odsłony: 778