Log in

Odbiór odpadów zielonych

PGK Spółka z o.o. w Goleniowie uprzejmie informuje, że w związku z utrudnionymi warunkami atmosferycznymi (bardzo wysokie temperatury powietrza) zmuszeni byliśmy przesunąć harmonogram wywozu odpadów zielonych z terenu gm. Przybiernów z 08 i 09 sierpnia na sobotę 11.08.2018r. Za utrudnienia w wykonywaniu usług przepraszamy.

UWAGA

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony (4 szt. rocznie) w roku 2018 i 2019 nie będą odbierane bezpośrednio z posesji.

Istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie przyjmuje w/w odpady przez cały rok. Odpady należy dowieźć we własnym zakresie do Przybiernowa, uprzednio należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Przybiernów pok. 107 i odebrać kartę przekazu odpadów. Więcej informacji pod tel. 914667536 ( w godz. pracy urzędu).

PSZOK przyjmuje odpady: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-14.00; środa w godz. 14.00 – 18.00

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Przybiernowie informuje, że odpady biodegradowalne i zielone zaplanowane do odbioru w dniach 4 - 5 kwietnia 2018 r. będą odbierane w sobotę 7 kwietnia 2018 w godz. 6.00-14.00 (worki brązowe)
Ogłoszenie dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy Przybiernów.
Pracownicy PGK Goleniów nie wchodzą na teren posesji, prosimy o wystawienie worków brązowych przed posesję.