Log in

Kompostujesz - mniej płacisz

Od 2 grudnia 2020r wchodzi w życie uchwała nr XIV/117/20 Rady Gminy w Przybiernowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów.

Ustala się zwolnienie w wysokości 2,00zł opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości zadeklaruje chęć kompostowania nie będzie otrzymywał worków brązowych jak również nie będzie mógł oddawać bioodpadów (u źródła zgodnie z harmonogramem oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

- Uchwała Nr XIV/117/20Uchwała Nr XIV/117/20Rady Gminy w Przybiernowiez dnia 30 września 2020r.w sprawie wyboru metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, naktórych zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Przybiernów.
- Uchwała Nr XIV/118/20Uchwała Nr XIV/118/20Rady Gminy w Przybiernowiez dnia 30 września 2020r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Przybiernowie informuje, że odpady biodegradowalne i zielone zaplanowane do odbioru w dniu
16 kwietnia 2020 r. będą odbierane w piątek 17 kwietnia 2020r (worki brązowe) 

Ogłoszenie dotyczy mieszkańców miejscowości: Przybiernów, Miodowice, Zabierzewo, Rzystnowo, Sosnowice, Brzozowo, Kartlewo, Rokita, Derkacz, Machowica.

Pracownicy PGK Goleniów nie wchodzą na teren posesji, prosimy o wystawienie worków brązowych przed posesję.

OGŁOSZENIE

W dniu 14.04.2020r.  (wtorek) na terenie miejscowości Budzieszewice, Derkacz, Leszczno,Moracz, Rokita, Buk, Czarnogłowy, Włodzisław oraz częściowo Przybiernów (domki przy trasie S3, nad jeziorem, ul. Golczewska, ul. Leśna Polana,  ul. Lipowa  - bloki),
będą odbierane odpady komunalne zmieszane.

Ogłoszenie dotyczy mieszkańców, którzy wystawiają pojemniki w drugi poniedziałek miesiąca.

Pracownicy PGK Goleniów nie wchodzą na teren posesji, prosimy o wystawienie odpadów przed posesję.