Log in

Obsługa mieszkańców możliwa jest przy zachowaniu wymogów sanitarnych. 

Nadal najbezpieczniejszą i pożądaną formą kontaktu z urzędnikami jest kontakt telefoniczny i mailowy.  Zachęcamy Państwa do korzystania z tej możliwości załatwiania spraw urzędowych. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście w celu załatwienia sprawy, należy umówić wizytę.

Podstawowe dane kontaktowe:
sekretariat urzędu (centrala) tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556
Urząd Stanu Cywilnego tel. 914667562 (wejście B do Urzędu)
Szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml

W przedsionku przy wejściu głównym do Urzędu (wejście A) została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. W sprawach z zakresu USC oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych do Urzędu można wejść tylko przez wejście B.

Wprowadzone zasady bezpiecznego przebywania w Urzędzie:
  • Wchodząc do Urzędu należy zdezynfekować ręce po wejściu do budynku.
  • Każdy interesant zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej zakrywającej usta oraz nos.
  • Zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
  • W każdym pokoju może jednorazowo przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Należy zachować dystans społeczny.

Aktualizowano dnia 27.05.2020r.

Koronawirus - zalecenia higieniczne i dane kontaktowe

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.

ZALECENIA
- Często myj ręce
- Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
- Zachowaj bezpieczną odległość
- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
- Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 694493764, 662623862 lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego, tel. 91 8139440 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112.

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800190590

 W załącznikach poniżej dokumenty - plakaty do przeczytania i ewentualnego wydrukowania, powieszenia w widocznym miejscu w domu, na klatce schodowej itp.

 2020 03 09 koronawirus plakat 1  2020 03 09 koronawirus plakat 2  2020 03 09 koronawirus plakat 3

 

 

 

 

Kliknij aby pobrać plakaty w pliku zip.

Więcej informacji na stronach:
https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682