Log in

Ogłoszenia

Uwaga osoby starsze - ulga rehabilitacyjna nie dla każdego

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że na terenie powiatu goleniowskiego są osoby, które pomagają w wypełnianiu zeznań podatkowych osobom starszym, w których wykazują nienależny zwrot z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.  

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie wyjaśnia, że ulga rehabilitacyjna nie przysługuje tylko dlatego, że ktoś osiągnął określony wiek np. 70 lat. Odliczenie od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobom utrzymującym osoby niepełnosprawne – czyli ich opiekunom. Ponadto konieczne jest posiadanie dokumentów stwierdzających ich poniesienie np. faktury, rachunku. Osoby, które w sposób nieuprawniony skorzystały z tej ulgi powinny złożyć korektę zeznania podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Goleniowie przypomina, że nieuprawnione skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.

W przypadku, gdy podatnik złoży korektę przed podjęciem działań przez Urząd Skarbowy, kara grzywny nie jest wymierzana. 

Zainwestuj wiosną w plażę na lato, na lata.

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW   
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na dzierżawę gruntów położonych nad Jeziorem Przybiernowskim, obręb ewidencyjny Zabierzewo, o pow. 1,1146 ha, w tym plaża, stanowiących działkę nr 711/4, na okres od trzech do trzydziestu lat.

Przedmiotem przetargu jest przedstawienie przez oferentów propozycji zagospodarowania terenu na cele turystyczno-rekreacyjne.

Na przedmiotowym terenie istnieje możliwość lokalizacji obiektów handlowo-gastronomicznych o charakterze nietrwale związanym z gruntem, po uzyskaniu  zezwoleń z odpowiednich urzędów i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.

Korzystanie z wód Jeziora Przybiernowskiego w celu prowadzenia działalności gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu pływającego i inne, wymaga uzgodnień z właścicielem akwenu Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Jezioro Przybiernowskie objęte jest strefą ciszy tzn. obowiązuje zakaz używania na nim sprzętów z silnikami spalinowymi powyżej 6 KM. czytaj więcej...