Log in

Ogłoszenia

Zainwestuj wiosną w plażę na lato, na lata.

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW   
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na dzierżawę gruntów położonych nad Jeziorem Przybiernowskim, obręb ewidencyjny Zabierzewo, o pow. 1,1146 ha, w tym plaża, stanowiących działkę nr 711/4, na okres od trzech do trzydziestu lat.

Przedmiotem przetargu jest przedstawienie przez oferentów propozycji zagospodarowania terenu na cele turystyczno-rekreacyjne.

Na przedmiotowym terenie istnieje możliwość lokalizacji obiektów handlowo-gastronomicznych o charakterze nietrwale związanym z gruntem, po uzyskaniu  zezwoleń z odpowiednich urzędów i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie.

Korzystanie z wód Jeziora Przybiernowskiego w celu prowadzenia działalności gospodarczej - wypożyczalnia sprzętu pływającego i inne, wymaga uzgodnień z właścicielem akwenu Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Jezioro Przybiernowskie objęte jest strefą ciszy tzn. obowiązuje zakaz używania na nim sprzętów z silnikami spalinowymi powyżej 6 KM. czytaj więcej...