Log in

Ogłoszenia

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach na Prezydenta RP.

Zgłoszenia mogą być dokonywane ustnie (osobiście) lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Przybiernowie w godzinach pracy urzędu, w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP lub pocztą na adres ul.Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców przyjmowane są do dnia 16 czerwca 2020r.

Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych do dnia 23 czerwca 2020r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów do dnia 26 czerwca 2020r.

Wzór zgłoszenia do pobrania.

Więcej informacji na stronach http://bip.przybiernow.pl/strony/3552.dhtml oraz https://pkw.gov.pl

Odwołanie zebrania wiejskiego w sołectwie Rokita.

W związku z aktualną sytuacją sanitarno epidemiologiczną w kraju odwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa w Sołectwie Rokita, które miało się odbyć 17.03.2020r.
Termin zebrania zostanie podany w późniejszym czasie.


Wójt Gminy
Lilia Ławicka

Kończymy sezon piłkarski, zaczynamy WAKACJE!

2019 06 plakat wakacje 1a

W sobotę 22 czerwca o godzinie 15.00 na stadionie w Przybiernowie rozpocznie się impreza plenerowa kończąca sezon piłkarski 2018-2019 i oficjalne rozpoczniemy wakacje. Szczegóły na plakacie.

Zapraszamy!

Wybory uzupełniające na ławników

W terminie do 20 sierpnia 2018r. można zgłaszać kandydatów na ławników w ramach uzupełniających wyborów na ławników, dla spraw z zakresu prawa pracy do Sadu Rejonowego w Goleniowie.