Log in

Koronawirus - najważniejsze informacje (aktualizacja 03.04.2020r.)

Informujemy, że 10 kwietnia 2020 roku (piątek)
Urząd Gminy w Przybiernowie oraz jego jednostki
będą czynne do godziny 12.00.

 Informujemy, że Urząd Gminy w Przybiernowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie oraz Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Przybiernowie nie będą przyjmowały interesantów. Zmiany obowiazują od 16 marca 2020r. do odwołania.

W przedsionku przy wejściu głównym do urzędu została umieszczona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku można pozostawić pismo, wniosek, itp. Jeśli jednak zachodzi konieczność pojawienia się w urzędzie osobiście (tylko w sprawach pilnych) prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty, także o zabranie własnego długopisu. W tym trudnym okresie musimy zadbać przede wszystkim o zdrowie i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

sekretariat Urzędu tel. 914667530 e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
USC tel. 914667562
OPS tel. 914667549 lub 914186454
GZEAS tel. 914667556

Pozostałe numery i adresy kontaktowe na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/menu/53.dhtml
Więcej informacji na naszej stronie pod adresem https://przybiernow.pl/informator/koronawirus

Ogłoszenia

Wybory uzupełniające na ławników

W terminie do 20 sierpnia 2018r. można zgłaszać kandydatów na ławników w ramach uzupełniających wyborów na ławników, dla spraw z zakresu prawa pracy do Sadu Rejonowego w Goleniowie.

Do Mieszkańców Gminy Przybiernów.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przybiernów!

Nie tylko ubiegły rok ale i poprzednie lata naszej pracy ukierunkowane były na ustabilizowanie kondycji finansowej gminy. Cieszy więc fakt, że nadwyżką budżetową zamknięto rok 2017, uzyskując dochody wyższe od planowanych wydatków. Zadłużenie gminy zmalało do 63%. W ostatnich dniach udało się nam uchwalić nadwyżkowy budżet na 2018r. który, zapewni bieżącą działalność wszystkich jednostek organizacyjnych, realizację ważnych inwestycji oraz obniżenie zadłużenia o kolejne 10%. Wygospodarowane na koniec 2017 roku wolne środki w wysokości 1,5 mln zapewnią wkład własny na inwestycje współfinansowane środkami unijnymi. Rozstrzygnięcia konkursowe i posiadane fundusze pozwolą nam zrealizować dwie ważne inwestycje „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” i „Poprawę stanu bazy rekreacyjno-turystyczno-kulturalnej w gminie Przybiernów”.

Podczas trwającej kadencji, skupiliśmy się na bezpieczeństwie finansowym gminy i na odpowiedzialnym i harmonijnym inwestowaniu. Dzięki temu gmina Przybiernów nie jest objęta programem postępowania naprawczego, co pozwala nam planować i realizować nowe inwestycje. W okresie 4 lat pozyskano łącznie ponad 3 mln zł środków unijnych, dzięki którym zrealizowaliśmy wiele kluczowych działań oraz projekty miękkie wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców, ich aktywizację, wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa:

 • zakupiono mundury, sprzęt i wyposażenie dla OSP, agregaty prądotwórcze, samochód ratowniczo-gaśniczy, autobus do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • skanalizowano i zwodociągowano część ulic w Przybiernowie, rozpoczęto budowę wodociągu Moracz-Rokita, wybudowano nową oczyszczalnię ścieków w Łoźnicy,
 • zmodernizowano oddziały przedszkolne, sale gimnastyczne, klasy wraz z budową placów zabaw,
 • wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe,
 • zagospodarowano przestrzeń publiczną urządzając plac zabaw i siłownię zewnętrzną,
 • wybudowano wiaty rekreacyjne wraz z ławostołami w 5 miejscowościach,
 • wyremontowano szatnię sportową, bibliotekę publiczną, ośrodek kultury i 6 świetlic,
 • współfinansowano budowę drogi Przybiernów-Budzieszewice i wyremontowano drogę w Kartlewie.

W ostatnich latach budżet Gminy Przybiernów z 17 mln zł wzrósł do 22 mln zł. Nadal, bo ponad 60% budżetu pochłania oświata i pomoc społeczna. Stąd do planowanych działań należy podchodzić rozsądnie i na miarę naszych możliwości. Najważniejsze aby wydatki inwestycyjne utrzymać na bezpiecznym poziomie w stosunku do dochodów.

W najbliższym czasie planujemy realizację następujących zadań:

 • budowę 103 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację ujęcia wody,
 • poprawę stanu nawierzchni dogi powiatowej w Łoźnicy, oraz przebudowę dróg,
 • modernizację szkół oraz mieszkań komunalnych,
 • poprawę stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej.

 Osiągnięcie planowanych dochodów i sprzedaż mienia pozwoli nam zrealizować zadania ujęte w planowanym budżecie.

 

Życzę wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Gminy Przybiernów szczęśliwego Nowego Roku oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Lilia Ławicka
Wójt Gminy Przybiernów

 • Kategoria: Ogłoszenia
 • Odsłony: 683

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn - Recław.

2017 07 31 obwieszczenie mpzp 220kv

Wójt gminy zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy w Przybiernowie uchwały Nr XXI/181/17 z 29 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Kliknij aby przeczytać pełny tekst obwieszczenia w formacie pdf.

Podkategorie