Log in

Odbiór odpadów biodegradowalnych - 24 stycznia 2020r (piątek)

Urząd Gminy w Przybiernowie informuje, że ze względu na bardzo dużą ilość wystawionych odpadów biodegradowalnych odbiór tych odpadów na terenie miejscowości: Przybiernów, Miodowice, Zabierzewo, Rzystnowo, Sosnowice, Brzozowo., Kartlewo, Rokita, Derkacz, Machowica odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020r (piątek)

Od 1 lutego br. wzrasta opłata za wywóz śmieci.

gospodarka odpadamiZgodnie z Uchwałą Rady Gminy za odpady segregowane mieszkańcy zapłacą 21(za osobę), natomiast jeśli nie będą segregować, opłata wyniesie 42(za osobę)

Podwyżka opłat związana jest głównie z większą ilością odbiorów odpadów (co jest wymogiem ustawowym) oraz z podwyżkami opłat, które musi ponosić firma odbierająca odpady (m.in. opłata środowiskowa).

Opłata, którą płacą mieszkańcy musi pokryć koszt wywozu odpadów z posesji, a także wywóz odpadów z PSZOK w Przybiernowie (do którego mieszkańcy również przywożą odpady).

Zgodnie z opinią RIO w Szczecinie wysokość dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania tymi odpadami powinna być równa i zapewnić spełnianie zasady określonej w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami pokrywane są z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym RIO w Szczecinie w tej opinii wskazuje gminie, że w sytuacji gdy dochody z opłat nie pokrywają kosztów funkcjonowania należy rozważyć wprowadzenie nowych stawek w celu spełniania przytoczonej zasady.

Harmonogram odbioru odpadów na styczeń jest dostępny na stronie Gminy. Harmonogram na pozostałe miesiące będzie dostępny………...